بررسی مبانی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسى
98 بازدید
محل نشر: مجله رواق انديشه - ش2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی