مبانی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسی تأملی در طرح جرم سیاسی
55 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » آذر و دی 1380 - شماره 4 (10 صفحه - از 85 تا 94)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تحول نگرش نسبت مخالفان سیاسی از اوایل قرن نوزده میلادی موجب برخوردی ارفاقی با آنان گردید که مبانی نظری این برخورد عبارتند از: - حرکت مجرمین سیاسی به منظور رسیدن به آرمانهای بشردوستانه و رقم زدن آینده بهتر و روشنتر برای افراد جامعه خویش بلکه جامعه بشری. - اقدام بر اساس افکار اصلاح طلبانه. - وابستگی دوام جرایم سیاسی به دوام رژیم سیاسی حاکم؛ چرا که با فروپاشی رژیم سیاسی حاکم، مجرمین سیاسی به قهرمانان و رهبران ملی تبدیل خواهند شد. از این رو برخورد با مجرمین سیاسی نباید همانند برخورد با مجرمین عادی باشد و این نکته‏ای است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است.پیشنهاد طرح جرم سیاسی و تصویب کلیات آن، علی رغم تمامی نارساییهایی که دارد گامی مثبت ارزیابی می‏گردد و امید است با نقد و نظر ارباب قلم کاستیهای آن مرتفع گردد.