سلسله پژوهش های فقهی - حقوقی
42 بازدید
ناشر: جنگل
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
. قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن، 2. حدود اختیارات و مسوولیت ولی قهری، 3. تاملی بر حبس به سبب تاخیر در استیفای قص