مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفرى- ج3
47 بازدید
ناشر: نشر قضا
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 5
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی