بررسی مبانی جرم نگهداری ابزارها و وسائل منافی عفت و اخلاق عمومی و قلمرو آن
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : آقای شیخ الاسلامی